خودکفایی؛ چرا و چگونه؟
خودکفایی؛ چرا و چگونه؟

  تحلیلی از خودکفایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ خودکفایی؛ چرا و چگونه؟   بنا به باور شماری از کارشناسان، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد.   به گزارش سراج هشت، خودکفایی به حالتی اشاره […]

انتظار