دانلود پادکست های خوب درس بخوانید / نسخه شماره ۲
دانلود پادکست های خوب درس بخوانید / نسخه شماره ۲

سلسله کلیپ های صوتی “خوب درس بخوانید” با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت علم و علم آموزی برای دانش آموزان و دانشجویان. بیانات ایشان در نسخه دوم، عبارتند از: دیدار جوانان اهواز در سال ۱۳۸۲ و دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه‌ها در سال ۸۹.

دانلود پادکست “خوب درس بخوانید” ۱ / موسسه علمی نخبگان
دانلود پادکست “خوب درس بخوانید” ۱ / موسسه علمی نخبگان

موسسه علمی نخبگان گیلان سلسله کلیپ های صوتی “خوب درس بخوانید ” با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت علم و علم آموزی برای دانش آموزان و دانشجویان منتشر می نماید.

انتظار