پوستر / خودزنی بی بصیرت ها / بعضی ها انگیزه را غلط خرج می کنند
پوستر / خودزنی بی بصیرت ها / بعضی ها انگیزه را غلط خرج می کنند

این بر اثر بى بصیرتى است. اطمینانى دیگر نیست به این آدم بى‌بصیرت و بدون روشن‌بینى که دوست را نمى‌شناسد، دشمن را نمى‌شناسد و نمیفهمد کجا باید این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج کند. اگر این رکن نباشد، امر به معروفش هم اشتباهى درمى‌آید، جهادش هم…

فتنه ثمره عملکرد خواص بی بصیرت بود
حجت الاسلام ایمانی فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی لنگرود:
فتنه ثمره عملکرد خواص بی بصیرت بود

حجت الاسلام ایمانی در گفتگویی با سراج پیرامون فتنه 88 گفت: فتنه 88 دعوای حق و باطل بود که مردم با بصیرت و هوشیاری به درستی حق را تشخیص دادند.

انتظار