روایت پیامبر و نکاتی پیرامون آداب دهان و دندان
روایت پیامبر و نکاتی پیرامون آداب دهان و دندان

خارج کردن باقیمانده غذا از لای دندان بوسیله چوب، خلال کردن گفته می شود که بسیار تاکید شده است. توجه داشته باشید که در روایات به خلال کردن پس از غذا تاکید شده و نه مسواک زدن و زمان مسواک زدن قبل از نماز است.

انتظار