فراخوان پوستر خط سرخ
فراخوان پوستر خط سرخ

نهضت مردمی پوستر انقلاب اسلامی، کانون هنر شیعی و مجمع طراحان گرافیک انقلاب‌اسلامی (آیه) برگزار می‌کنند:  فراخوان پوستر خط سرخ ادای دین هنرمندان گرافیست در پاسداشت مجاهدت شهدای جبهۀ مقاومت اسلامی (مدافعان حرم) هنوز در خاطرۀ تاریخ ثبت است روزی که فراخوان حضرت روح‌الله برای تشکیل بسیج بزرگ سربازان جهان اسلام اعلام شد و ندای […]

انتظار