جریان افراطی شیعه نگاهی گزینشی به مطالب دینی دارد
سفر به پاريس خطاي ديپلماتيك محسوب مي شود. ان شاءالله ديگر اين خطاها را نبینیم؛
جریان افراطی شیعه نگاهی گزینشی به مطالب دینی دارد

انتشار چنین تصاویری تنها به دیدگاه عاملان حملات اخیر مبنی بر اینکه غرب علیه اسلام است، اعتبار می‌بخشد و منجر به تشدید تنش، نفرت و افراط‌گرایی خواهد شد.

انتظار