نقش آیت الله خمامی در نهضت مشروطه | انقلابیون رشت حاکم گیلان را شکست دادند
نقش آیت الله خمامی در نهضت مشروطه | انقلابیون رشت حاکم گیلان را شکست دادند

گیلان با معرفی چهره های شاخصی همچون آیت الله خمامی نقش تعیین کننده ای در نهضت مشروطیت داشت، گفت: انقلابیون رشت در محرم سال ۱۳۲۸ حاکم ظالم گیلان را شکست دادند.

انتظار