وقتی انگلیس با پول‌های ایران بخش زرهی خود را نوسازی کرد
وقتی انگلیس با پول‌های ایران بخش زرهی خود را نوسازی کرد

ماجرای خرید تانک چیفتن از انگلیس در زمان رژیم طاغوت، حضور آن در جنگ و مشکلاتی که ایران با دولت انگلیس بر سر تسویه حساب باقی مانده آن دارد را می توان یکی از عبرت‌آموز ترین بخش های تاریخ روابط مابین ایران و انگلستان دانست. ماجرای خرید تانک چیفتن از انگلیس در زمان رژیم طاغوت، […]

انتظار