آشنایی با شهید آنیلی در «یک دقیقه سکوت»
آشنایی با شهید آنیلی در «یک دقیقه سکوت»

در این داستان جذاب، این یک‌دقیقه سکوت، جرقه‌ای در ذهن خبرنگار ورزشی‌ای می‌زند که با ادواردو آنیلی، آشنایی نداشته است. در ادامه، وقتی او برای تهیه گزارشی به ایتالیا می‌رود، در ماجرای پرکش و قوس زندگی ادواردو آنیلی می‌افتد. رمان «یک دقیقه سکوت»، رمانی درباره شهید ادواردو آنیلی است. داستان این رمان، از یک دقیقه […]

انتظار