اول مسجدمونو بسازید، ما دوست نداریم تو خونه نماز بخونیم
خاطرات جهادی یک جهادگر؛
اول مسجدمونو بسازید، ما دوست نداریم تو خونه نماز بخونیم

کسی باورش نمی شد یه روستا اونم تو استان گیلان که به سرسبزی و پر آبی معروفه بعد این همه سال هنوز نه آب آشامیدنی داشته باشه نه برق داشته باشه نه راه …

انتظار