گفتگو با مادر استاد رحیم پور ازغدی | خانه‌داری و مبارزه، قابل جمع بود
گفتگو با مادر استاد رحیم پور ازغدی | خانه‌داری و مبارزه، قابل جمع بود

به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مصاحبه با خانم فاطمه فکوریحیایی ، همسر آقای حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی (از مبارزین فعال پیش از انقلاب) و مادر استاد حسن رحیم‌پور در مورد خاطرات مبارزاتی زنان مسلمان از نهضت ۱۵ خرداد ۴۲ وانقلاب ۵۷ باز نشر می گردد.

ماجرای گریه امام در آغوش حاج عیسی پس از پذیرش قطعنامه
ماجرای گریه امام در آغوش حاج عیسی پس از پذیرش قطعنامه

جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران فراز و نشیب‌های فراوان سیاسی و اقتصادی و نظامی داشت که در نهایت به پذیرش قطعنامه 598 منتهی شد.

انتظار