حمایت‌های ایران نبود، رژیم صهیونیستی کل غزه را اشغال کرده بود
حمایت‌های ایران نبود، رژیم صهیونیستی کل غزه را اشغال کرده بود

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر حمایت‌های ایران نبود، امروز رژیم صهیونیستی کل غزه را اشغال کرده بود.

انتظار