نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی
نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی

شاید واقعا قصد اولیه این افراد حمایت از حجاب باشد اما رفته رفته “پسندیدم” گفتن های افراد مذکر آن ها را در جهت نشر دوباره عکس ها ترغیب می کند. به راستی نقش جوانان به ظاهر مذهبی در رونق گرفتن این اتفاق چیست؟

حیا و عفت؛ از مولفه‌های مؤلفه سبک زندگی اسلامی
حیا و عفت؛ از مولفه‌های مؤلفه سبک زندگی اسلامی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه حیا و عفت مهمترین مؤلفه سبک زندگی اسلامی است، گفت: حجاب باید به عفاف، حیا و وقار گره بخورد تا سبک زندگی انسانی برای رسیدن به امنیت شکل بگیرد.

انتظار