فساد سیستماتیک
مردم به صحنه مبارزه بیایند؛
فساد سیستماتیک

ساده زیستی حاکمان و کارگزاران و آراسته بودن به اخلاق اسلامی از ویژگی های حکومت اسلامی پیامبر بود که پس از ایشان رو به انحراف نهاد و با ثروت اندوزی و رفاه طلبی برخی از بزرگان صحابه و ویژه خواری های آن ها در زمان خلافت خلفای سه گانه، کم کم یک فضای تبعیض آلودی را ایجاد نمود که خلافت رسول خدا را به سلطنت اموی تبدیل ساخت.

حجت الاسلام احمد پناهیان:دولت در حکومت اسلامی بخشی از ولایت فقیه می‌باشد
حجت الاسلام احمد پناهیان:دولت در حکومت اسلامی بخشی از ولایت فقیه می‌باشد

در اصل ماهیت اصلی و اساسی دولت در حاکمیت دینی،حاکمیت ولایت فقیه است و وقتی شما بگوید دولت نباید به دین مردم کاری داشته باشد یعنی در واقع ولایت فقیه نباید به دین مردم کاری داشته باشد که این با اساس منطق دینی ما صد در صد مغایرت دارد.

انتظار