آشنایی با جدیدترین اثر حمید حسام؛
آشنایی با جدیدترین اثر حمید حسام؛

روایت رسیدن معجزه‌آسای یک قایق به ساحل اروند در «دهلیز انتظار» +اینفوگرافی «دهلیز انتظار» داستان تنهایی و رهایی یک فرمانده خسته و زخمی است که این فرمانده بعد از یک روز نبرد در ساحل عراق با اصرار برادر خود صمد که زخمی شده بود مجبور به بازگشت شده و به ناچار داخل یک کشتی در […]

انتظار