عملکرد دولت یازدهم در زمینه ی فرهنگ، مطلوب نیست
فعال فرهنگی گیلانی:
عملکرد دولت یازدهم در زمینه ی فرهنگ، مطلوب نیست

حمیدرضا محمدی از فعالان فرهنگی استان گیلان با اشاره به عملکرد فرهنگی دولت گفت: عملکرد دولت یازدهم در زمینه ی فرهنگ، مطلوب نیست.

انتظار