یادداشت مجید مجیدی در حمایت از مردم بی دفاع غزه‎
یادداشت مجید مجیدی در حمایت از مردم بی دفاع غزه‎

مجیدی مجیدی کارگردان برجسته سینمای کشور در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه نوشت: مرگ و نفرین بر محافل حقوق بشری که چشم و گوششان کر شده و نمی‌بینند این همه ظلمی را که به یک ملت می‌رود.

انتظار