مطمئنم نمی خواد منو زجر بده
مطمئنم نمی خواد منو زجر بده

مطمئنم دوستم داره. مطمئنم نمی خواد منو زجر بده. مطمئنم بدجنسی نمی کنه. پس چرا ۱۲ ساله این قضیه بین ما حل نشده! چرا همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش رو اعصابه هر دوتامونه. بد اخلاق که می شم، از خودم بدم میاد! آخه اصلا بد اخلاقی، در شأن یه منتظره؟ اصلا تحمل خودمو ندارم وقتی … کاش می شد […]

انتظار