نرم‌افزار عدالت‌خواهی نیاز به تازه‌گردانی دارد/برخی جریان‌ها در حال تئوریزه کردن بی‌مسؤولیتی همگانی هستند
نرم‌افزار عدالت‌خواهی نیاز به تازه‌گردانی دارد/برخی جریان‌ها در حال تئوریزه کردن بی‌مسؤولیتی همگانی هستند

  جلیلی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز: نرم‌افزار عدالت‌خواهی نیاز به تازه‌گردانی دارد/برخی جریان‌ها در حال تئوریزه کردن بی‌مسؤولیتی همگانی هستند   مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: نرم‌افزار عدالت‌خواهی نیاز به تازه‌گردانی دارد، امروز نیازمند آسیب‌شناسی ادبیات عدالت‌خواهی در فضای رسانه‌ای و نخبگانی هستیم.   به گزارش سراج […]

انتظار