پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام ۲
پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام ۲

بعد از پاسخگویی به شبهاتی در خصوص حقوق زنان در قرآن کریم، به مواردی از همین موضوع در نهج البلاغه می پردازیم که قبل از بررسی این موارد، لازم است که مانند مطلب قبلی “پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام ۱“،بر لزوم درک نگاه های متفاوت اسلام و غرب به زن و مرد تأکید […]

پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام ۱
پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام ۱

از شبهات بسیار شایعی که به اسلام وارد می کنند بحث حقوق زن در اسلام است، این شبهات معمولا مواردی هستند که با خط کش تفکر غربی اندازه گیری می شوند و در نهایت منجر به زیر سوال بردن نگاه اسلام به زن می شود

انتظار