انتقاد حجت الاسلام پناهیان از فضای حاکم بر ادبیات گفتمان انقلاب
در یادواره شهدای موسسه امام خمینی(ره) بیان شد:
انتقاد حجت الاسلام پناهیان از فضای حاکم بر ادبیات گفتمان انقلاب

در حالی که دشمن از ادبیات نو و فریبنده استفاده می کند، هنوز ما از ادبیات سنتی استفاده می کنیم؛

انتظار