مستند ۵ دقیقه ای | زهرای بابا
مستند ۵ دقیقه ای | زهرای بابا

مستند ۵ دقیقه ای فوق العاده زیبا از صحبت های شیرین فرزند کوچک شهید عزیز حسن تهرانی مقدم

انتقال دانش صنایع موشکی به مقاومت غزه
انتقال دانش صنایع موشکی به مقاومت غزه

این دانشجویان که از صنایع مرتبط هوایی و موشکی جمهوری اسلامی هستند، طی نامه‌ای به سفارت فلسطین اعلام کردند: در زمینه تقویت توان موشکی جبهه مقاومت از هیچ کمکی فروگذاری نمی‌کنیم.

انتظار