بیش از یک میلیون نفر به تماشای فصل شیدایی نشسته اند
بیش از یک میلیون نفر به تماشای فصل شیدایی نشسته اند

مجری طرح نمایش فصل شیدایی همچنین از ترجمه بخش هایی از این نمایش برای اجرا در مسیر نجف تا کربلا همزمان با پیاده روی اربعین خبر داد.

انتظار