خاطره شعر خوانی مبارز گیلانی در حضور مقام معظم رهبری
خاطره شعر خوانی مبارز گیلانی در حضور مقام معظم رهبری

حجت الاسلام شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ تهران با حضور در کانون شهید بشیری به بیان خاطراتی از شعر خوانی در حضور مقام معظم رهبری پرداخت.

انتظار