بزرگترین آرمان ما رسول الله(ص) است / پرتاب تیر دشمن سوی ایشان
بزرگترین آرمان ما رسول الله(ص) است / پرتاب تیر دشمن سوی ایشان

حجت الاسلام سمیعی در گردهمایی اعتراض آمیز جوانان با شعار« کلنا فداک یا رسول الله» در مسجد فاطمه الزهرا رشت گفت: بزرگترین آرمان ما رسول الله است و دشمن امروز تیر را مستقیم به سوی رسول الله پرتاب می کند.

انتظار