راه‌پیمایی اربعین، آمادگی جهانی برای یک اتفاق بزرگ است
راه‌پیمایی اربعین، آمادگی جهانی برای یک اتفاق بزرگ است

اربعین به نوعی علنی شدن و عمومی شدن و سیطره تفکر اباعبدالله است. انگار یک آمادگی جهانی برای یک اتفاق بزرگ است. این راهپیمایی درتاریخ کره زمین بی نظیر است.

انتظار