علاقه خاص مردم کردستان به شهید متوسلیان را در زمان فیلمبرداری متوجه شدم
علاقه خاص مردم کردستان به شهید متوسلیان را در زمان فیلمبرداری متوجه شدم

در ابتدا وقتی چنین نقشی به من پیشنهاد شد کاملا تعجب کردم که چه تناسبی می تواند با من برای ایفای این نقش وجود داشته باشد و بعد از این که بیشتر در قالب شخصیت قرار گرفتم این مساله شکلی خاص به خود گرفت.

انتظار