من، او، اجبار یا آزادی
من، او، اجبار یا آزادی

بهش گفتم: این شرکت، مانتوهای خیلی زیبایی برای دختر هشت ساله ات داره. شیک و مجلسی
گفت: راست می گی! خیلی نازه! اما من برای دخترم مانتو نمی خرم!

نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی
نگاهی به مسئله دختران چادری نما و پسران مذهبی نما در فضای مجازی

شاید واقعا قصد اولیه این افراد حمایت از حجاب باشد اما رفته رفته “پسندیدم” گفتن های افراد مذکر آن ها را در جهت نشر دوباره عکس ها ترغیب می کند. به راستی نقش جوانان به ظاهر مذهبی در رونق گرفتن این اتفاق چیست؟

جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در حال تولید بانک های اطلاعاتی است
دبیر ستاد جبهه حجاب و عفاف حجت الاسلام سید محمد محسن دعایی:
جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در حال تولید بانک های اطلاعاتی است

برپایی جشنواره ملی حجاب و عفاف از عظیم ترین پروژه های این جبهه در سال جاری می‌باشد که فراخوان این جشنواره در یک ماه آینده منتشر می شود.

روش های آسان شدن حجاب برای دانش آموزان
روش های آسان شدن حجاب برای دانش آموزان

همیشه چادر سر کردن در راه مدرسه برایش سخت بود، نه می توانست چادر را کنار بگذارد و نه می توانست چادر، کیف و وسایل مدرسه را با هم جمع کند.

انتظار