پوستر اجتماعی مغفول مانده است
استاد نجابتی در نشست خبری فراخوان طراحی پوستر «حبل الله»:
پوستر اجتماعی مغفول مانده است

نشست خبری فراخوان کشوری طراحی پوستر وحدت (حبل الله) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

انتظار