دیدار جمعی از مردم قم با امام خامنه ای و صحبت هایی با ملت و دولت
میخواستند حرکت اسلامی را با ایجاد فتنه منحرف کنند/ 9دی را همین جوانان بوجود آوردند
دیدار جمعی از مردم قم با امام خامنه ای و صحبت هایی با ملت و دولت

امام خامنه ای: مسئولان، مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک کنند اما دولتیها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن خودداری از بیان حرفهای غیرلازم، دودستگی بوجود نیاورند.

انتظار