تهدید ایران علیه اسرائیل / ۱۳۰ هزار بسیجی آماده ورود به جولان هستند
تهدید ایران علیه اسرائیل / ۱۳۰ هزار بسیجی آماده ورود به جولان هستند

یک موسسه تحقیقاتی صهیونیستی مدعی شده است که ایران در مرز سوریه پست های فرماندهی ایجاد کرده که این پست‌ها فرماندهی ۱۳۰ هزار رزمنده بسیجی آموزش دیده ایرانی را که منتظر ورود به سوریه هستند، هدایت خواهند کرد.

انتظار