گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده
گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده

این دوره که با محوریت و اهداف ذیل توسط اساتید کشوری (دکتر محزون، حجت الاسلام وافی، حجت الاسلام ابوترابی، حجت الاسلام ندیمی) در حال برگزاری است.

گزارش موسسه یورومونیتور از بحران جمعیتی آینده ایران
گزارش موسسه یورومونیتور از بحران جمعیتی آینده ایران

مدتهاست که کارشناسان جمعیت نسبت به کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت کشور هشدار می دهند. با ادامه وضع فعلی کشور در آینده نیروی کار به حد کافی نخواهد داشت؛ اخیرا موسسه یورومونتیور در گزارشی جامع به پیر شدن شدید جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ پرداخته است.

مجموعه پوسترهای جنگ جمعیتی
مجموعه پوسترهای جنگ جمعیتی

در جنگ جمعیتی، دشمن به‌دنبال کاهش جمعیت با استفاده از دو روش مسلحانه و غیرمسلحانه است. در همین راستاست که آژانس رشد و توسعه بین‌المللی آمریکا، هزینه تمامی طرح‌های کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی را می‌پردازد.

انتظار