همه حامیان و دشمنان ایران در جنگ تحمیلی
همه حامیان و دشمنان ایران در جنگ تحمیلی

شروع رسمی جنگ با بمباران فرودگاه مهرآباد. ۳۱ شهریور تنها ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد.

انتظار