پاسخ چند شبهه در خصوص مظلومیت غزه
پاسخ چند شبهه در خصوص مظلومیت غزه

با توجه به شبهاتی که برخی به اصطلاح روشنفکران در بحث مظلومیت غزه وارد می کنند، لازم می دانم مطلبی را در پاسخ به برخی از این شبهات تقدیم نمایم

انتظار