گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده
گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده

این دوره که با محوریت و اهداف ذیل توسط اساتید کشوری (دکتر محزون، حجت الاسلام وافی، حجت الاسلام ابوترابی، حجت الاسلام ندیمی) در حال برگزاری است.

انتظار