جشن پیروزی انقلاب
جشن پیروزی انقلاب

جشن پیروزی انقلاب در مسجد سنگ بست با حضور جانشین فرمانده سپاه ماسال در تاریخ ۲۱-۱۱- ۹۳ بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد سنگ بست ماسال برگزار می گردد.

انتظار