کار فرهنگی و تأسیس فروشگاه محصولات مذهبی در لاهیجان
کار فرهنگی و تأسیس فروشگاه محصولات مذهبی در لاهیجان

نکته جالب توجه احساس خلاء در جامعه بود که در ذهن ما وجود داشت و آن خلاء چیزی نبود جز “کار فرهنگی” و به همین سبب این سخن مقام معظم رهبری که فرمودند: “من برای کار فرهنگی جان می دهم” در دستور کار قرار گرفت.

انتظار