• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
چه حرکتی را می توان جریان نامید؟
چه حرکتی را می توان جریان نامید؟

جریان عبارت است از تشکل، جمعیت یا گروه اجتماعی معین که در دوره ای آغاز شده، عینیت یافته و در مدت یا دوره ای استمرار داشته و به پایان رسیده یا ادامه دارد. این تشکل دارای مبانی فکری مشترک و نوعی رفتار اجتماعی برخواسته از آن مبانی فکری است.

محمد (ص) شروع یک جریان فرهنگی برای معرفی واقعی اسلام است
گزارش کامل نشست خبری فیلم سینمایی محمد (صلی الله علیه و آله وصلم)؛
محمد (ص) شروع یک جریان فرهنگی برای معرفی واقعی اسلام است

اولین نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی محمد (ص) و آیین رونمایی از شهرک این فیلم و نام‌نوشت این فیلم با حضور جمعی از اهالی سینما و مسئولان شرکت تابان نور برگزار شد.

انتظار