چه حرکتی را می توان جریان نامید؟
چه حرکتی را می توان جریان نامید؟

جریان عبارت است از تشکل، جمعیت یا گروه اجتماعی معین که در دوره ای آغاز شده، عینیت یافته و در مدت یا دوره ای استمرار داشته و به پایان رسیده یا ادامه دارد. این تشکل دارای مبانی فکری مشترک و نوعی رفتار اجتماعی برخواسته از آن مبانی فکری است.

محمد (ص) شروع یک جریان فرهنگی برای معرفی واقعی اسلام است
گزارش کامل نشست خبری فیلم سینمایی محمد (صلی الله علیه و آله وصلم)؛
محمد (ص) شروع یک جریان فرهنگی برای معرفی واقعی اسلام است

اولین نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی محمد (ص) و آیین رونمایی از شهرک این فیلم و نام‌نوشت این فیلم با حضور جمعی از اهالی سینما و مسئولان شرکت تابان نور برگزار شد.

انتظار