ششمین نشست فیلمسازان جوان انقلاب اسلامی در تبریز
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی؛
ششمین نشست فیلمسازان جوان انقلاب اسلامی در تبریز

این نشست روز چهارشنبه ، هفتم مهرماه از ساعت 16 در محل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

انتظار