• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
اربعین و فرصت شناخت و آشنایی با جامعه مسلمانان جهان
نگاهی به یکی از فرصت های بین المللی پیاده روی اربعین؛
اربعین و فرصت شناخت و آشنایی با جامعه مسلمانان جهان

برنامه عظیم پیاده روی اربعین، با توجه به حضور چند ده میلیونی زائرین و عاشقان حضرت ابا عبدالله (ع) تبدیل به کنگره ای جهانی شده است که در میان آنها، از هر ملیت و نژادی را می توان یافت.

انتظار