آیت‌الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز شد
با رأی اکثریت اعضا و بدون مخالف؛
آیت‌الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز شد

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی به‌عنوان دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد.

انتظار