• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
اگر جامعه ما جوان نباشد پیشرفت علمی خود را از دست می دهد
دبیر دفتر تخصصی صنایع فرهنگی:
اگر جامعه ما جوان نباشد پیشرفت علمی خود را از دست می دهد

اگر جامعه ما جوان نباشد جامعه تلاش و پیشرفت علمی خود را از دست می دهد و در دفاع مقدس هم جامعه را جوانان پیش بردند.

انتظار