مخالف تکنولوژی های جدید نیستیم | فضای مجازی باید پالایش شود
آیت الله مکارم:
مخالف تکنولوژی های جدید نیستیم | فضای مجازی باید پالایش شود

تأکيد مي کنیم اعضای محترم هیات دولت نبايد از انتقادهای سازنده ناراحت شوند؛ ما اميدواريم در این شرایط کسی انتقاد مخرب هم نکند چرا که در شرايط فعلی کشور درست نيست.

انتظار