• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
مخالف تکنولوژی های جدید نیستیم | فضای مجازی باید پالایش شود
آیت الله مکارم:
مخالف تکنولوژی های جدید نیستیم | فضای مجازی باید پالایش شود

تأکيد مي کنیم اعضای محترم هیات دولت نبايد از انتقادهای سازنده ناراحت شوند؛ ما اميدواريم در این شرایط کسی انتقاد مخرب هم نکند چرا که در شرايط فعلی کشور درست نيست.

انتظار