• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
بررسی توهین روزنامه اعتماد به امام حسین در هفته آتی
بررسی توهین روزنامه اعتماد به امام حسین در هفته آتی

سیدعلاءالدین ظهوریان از بررسی پرونده روزنامه اعتماد در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: در تمام جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات امور و محتوای نشریات در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتظار