دختر نیجریه ای و ساخت «عروسک های محجبه»
دختر نیجریه ای و ساخت «عروسک های محجبه»

یک دختر ۲۴ ساله نیجریه ای تلاش کرده عروسک هایی محجبه تولید کند تا کودکان مسلمان کشورش- که کم هم نیستند- برای بازی از این عروسک ها استفاده کنند.

مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟
مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟

خدا نکند آخر سال 1393 وقتی می‌خواهیم کارنامه گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت اسلامی را ارزیابی ‌کنیم؛ ببینیم محصولاتی تولید شده که اسم الگوی پیشرفت اسلامی را یدک می کشند ولی ماهیت توسعه غربی را طرح می‌کنند!

انتظار