توصیه هایی مهم به فعالان فرهنگی (۱) | رشدنامه جوانان مذهبی و انقلابی
توصیه هایی مهم به فعالان فرهنگی (۱) | رشدنامه جوانان مذهبی و انقلابی

توصیه های ارزشمند دکتر امیرحسین بانکی پور، فعال فرهنگی نام آشنای کشورمان خطاب به دیگر فعالان و دغدغه مندان عرصه فرهنگ، در مصاحبه با نشریه «جریان امروز» ؛ توصیه هایی برآمده از تجربیات فراوان ایشان در مدیریت چندین مجموعه فرهنگی موفق و موثر در سطح کشور.

انتظار