نسخه غربی توسعه می گوید میان “شكم” و “شرف” یكی را انتخاب كنید
جدیدترین مقاله شفاهی حسن رحیم‎پور منتشر شد + صوت؛
نسخه غربی توسعه می گوید میان “شكم” و “شرف” یكی را انتخاب كنید

استاد حسن رحیم‎پور ازغدی در جدیدترین شماره از مقالات شفاهی خود که بصورت هفتگی در سایت شخصی وی به نشانی rahimpour.ir و بصورت صوتی منتشر می‎شود.

مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟
مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟

خدا نکند آخر سال 1393 وقتی می‌خواهیم کارنامه گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت اسلامی را ارزیابی ‌کنیم؛ ببینیم محصولاتی تولید شده که اسم الگوی پیشرفت اسلامی را یدک می کشند ولی ماهیت توسعه غربی را طرح می‌کنند!

انتظار