مراسم اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی کتاب نقد توافقنامه ژنو در فومن
مراسم اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی کتاب نقد توافقنامه ژنو در فومن

در مراسم کتابخوانی کتاب نقد توافقنامه ژنو که با حضور جمعی از مردم شهر فومن انجام پذیرفت برندگان مسابقه جوایز خود را دریافت کردند.

اختصاصی – دانلود کتاب نقد و بررسی متن توافقنامهٔ ژنو
اختصاصی – دانلود کتاب نقد و بررسی متن توافقنامهٔ ژنو

در مورد توافق ژنو سؤال اساسی این جاست که چرا بعد از اولین جلسه تیم مذاکره کننده دولت یازدهم با ۱+۵، مفاد گفتگوها به طور کلی محرمانه و سری اعلام شد؟!

انتظار