“نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی” برگزار می‌شود
“نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی” برگزار می‌شود

به منظور تبیین مفهوم، مبانی و راههای دستیابی به تمدن نوین اسلامی،«نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی» با مشارکت شماری از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟
مانع تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟

خدا نکند آخر سال 1393 وقتی می‌خواهیم کارنامه گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت اسلامی را ارزیابی ‌کنیم؛ ببینیم محصولاتی تولید شده که اسم الگوی پیشرفت اسلامی را یدک می کشند ولی ماهیت توسعه غربی را طرح می‌کنند!

انتظار