“نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی” برگزار می‌شود
“نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی” برگزار می‌شود

به منظور تبیین مفهوم، مبانی و راههای دستیابی به تمدن نوین اسلامی،«نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی» با مشارکت شماری از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی محمدی / جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی
حجت الاسلام علی محمدی / جریان شناسی جبهه فکری تمدن اسلامی

«جبهه فکری تمدن اسلامی» را می توان امتداد جریان «تحول خواه مذهبی» در اواخر دوره قاجار دانست که در بستر نهضت سیاسی امام خمینی (ره) بالنده گردیده و بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، رسالت پشتیابی تئوریک از این حرکت بدیع را به عهده گرفت.

انتظار